2020-10-24, šeštadienis, 14:05.     Šiandien Lietuvoje saulė teka 08:21, leidžiasi 18:09, dienos ilgumas 9:47.
A1
SFR1 Raseiniai

Teikiamos paraiškos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui rajono Savivaldybės teritorijoje

Teikiamos paraiškos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui rajono Savivaldybės teritorijoje

   Informuojame, kad vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-215 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo rajone bei kartografinės ir kitos medžiagos įsigijimo priemonių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. gruodžio 1 d. gali pateikti paraišką ir gauti finansavimą šioms priemonėms įgyvendinti.

 

 

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinės priemonės:

 • repelentų įsigijimas;
 • miške esančių želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • miškų aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių įsigijimas ir įveisimo darbai;
 • daugiamečių aukštaūgių augalų įsigijimas ir aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį, įrengimo darbai;
 • specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas - papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbai;
 • laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbai;
 • bebraviečių ardymo darbai.

 


   Miško (žemės) sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, norintys gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemonėms vykdyti turi pateikti šiuos dokumentus:

 

 

1. paraišką dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių įgyvendinimo diegimo projekto įgyvendinimo. Paraiškos forma paskelbta rajono Savivaldybės tinklalapyje /;

2. miško sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencinių priemonių pažymėjimu;

3. prevencinių priemonių įdiegimo sąmatą;

4. miško nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančias dokumentų kopijas.

 

 

Paraiškoje be įprastų rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, parašas) turi būti nurodyta tokia informacija:

 

 • projekto pavadinimas, suma, reikalinga projektui įgyvendinti, projekto aktualumas;
 • medžioklės plotų vieneto pavadinimas, registracijos kodas, adresas;
 • duomenys apie planuojamas vykdyti prevencines priemones (pavadinimas, apimtys, plotai, įgyvendinimo terminai, sąmata, miško sklypo adresas, girininkijos pavadinimas).
 •  

   Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas jų kompensavimui skiria rajono Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių vertinimo komisija. Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę miškų sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo bei sudaroma biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimo rajono savivaldybės teritorijoje.

 

 

   Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama negali būti skiriama medžiotojų būrelių (klubų) įgyvendinamų prevencinių priemonių kompensavimui.

 

   Paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos rajono Savivaldybės administracijai, adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 101 kab.


   Papildoma informacija teikiama telefonu (8 428) 79 556 arba el. paštu giedrius.butkus@raseiniai.lt

 

 

 


Giedrius Butkus, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistas

Contact form

B1
B2
B3

Šios dienos vardadieniai

B4
B5
B6
B7a1
B7a2
B7a3
B7a4
B7a5
manoMiestas.lt

Redakcija:
mob. (8 691) 44 277
e.p. info@manomiestas.lt