2020-06-01, pirmadienis, 21:07.     Šiandien Lietuvoje saulė teka 04:59, leidžiasi 21:57, dienos ilgumas 16:58.
A1

Apie DURIS

Apie DURIS

NEPOPULIARIOS  KULTŪROS LABIRINTAI

 

 

PROLOGAS.

Kultūra- tai kolektyvinių prasmės konstrukcijų sistema, kurią pasitelkdami žmonės patiria, nusako, apdoroja, vaizduoja ir keičia tikrovę. Idealiu atveju, kultūrą, kaip vertybių ir normų sistemą, formuoja menas.

 

Kultūrinė industrija- tai  kultūrinių įvykių bei gaminių įvairovė, viena iš ekonomikos sričių,  veikianti kaip valdžios priemonė bei atliekanti individo integravimo į kapitalistinę visuomenę funkciją. Tokio integralumo pirminiai principai - produkcijos orientavimas į vartotojo poreikius bei masinės medijos susiformavimas ir išplitimas.Taip individas tampa priklausomas nuo visuomenės būklės, o ši, savo ruožtu, yra pajungta kultūrinės industrijos mašinerijai.

 

Monopolistinio kapitalizmo sąlygomis kultūros produktų įvairovė sudaro pasirinkimo bei formalios laisvėsįspūdį, nuolatinių patirčių, asmeninių pergalių bei įvairumo pojūtį. Tačiau šitoks žmogaus būvis lieka tik iš pažiūros judrus ir maištingas,  jis nekovoja už savo laisvę, nes tiki ją turįs.  Tokiu būdu išryškėja, jog tikėdamas savo formalia laisve,  individas tampa kultūrinės industrijos produktu bei ideologinio mąstymo perėmėju bei populiarintuoju.

 

Industrializuojama kultūra yra suinteresuota žmogiškųjų poreikių patenkinimu, o ne tam tikrų elitinių meno formų, kultūrinių fenomenų kūrimu ir sauga.  Pritarimo atveju, kultūrinio fenomeno autorius paklūsta kultūrinės industrijos kuriamoms visuomenės būsenoms ir neišrankiam vartotojui - tikrai geras vartotojas visuomet bus patenkintas , tačiau tik tam, kad tuoj pat vėl pajustų alkį . Tuo tarpu pasipriešinimo atveju atsiribojama nuo kultūrinės industrijos diktato.

 

Autentiškas kūrinys turi visų pirma ne ekonominės, bet meninės (dvasinės) vertės (vertybės) statusą, jis nusakomas vertybinėmis kategorijomis, kurios iškrenta iš kapitalistinės verčių sistemos. Ištrūkęs iš bet kokio realios laisvės diktato, suvokėjas lieka vienas su kūriniu. Priešingai, nei kultūrinės industrijos produkto vartotojas, jis pats valdo savo suvokimo laiką ir erdvę bei, priešingai nei kapitalo gaminimo sistema, - n i e k u r   n e s k u b a .

 

Patricija Bielskienė „Kultūrinė industrija ir kapitalo gamyba: tarp vertės ir vertybės“ (citatų fragmentai).

 

PAGRINDINĖ TEMA.

Žmonės nėra kultūrinės industrijos mašinerijos dalis.

 


EPILOGAS.

Ši rubrika tikriausiai skirta  žmonėms, kurie nėra vien kasdienės ar šventinės kultūros vartotojai (pagarba jiems). Ši erdvė tiems, kas „dega“ amžinaja kūrybos ugnimi ar spjaudosi liepsnomis kaip šventieji drakonai, išvydę nors menkiausią bevertės kultūros apraišką... Arba nepavojingai rusena savo sutramdytos maištingos sielos plėnyse, nedrąsiai laukdami tinkamo ir saugaus momento ryškiai nušvisti nors vieną (gal paskutinį) kartą. Todėl mūsų veikla, bent pradiniame etape, remsis dešimtimi bendruomenės „Burning man“ („Degantis žmogus“) principų:

Visapusiškas įtraukimas
Bet kas gali būti „Degančio Žmogaus“ dalimi. Mielai priimame ir gerbiame atvykėlius. Norint dalyvauti mūsų bendruomenėje, jokie išankstiniai reikalavimai nėra keliami.

 

Dovanojimas

„Degantis Žmogus“ labai atsidavęs dovanojimui. Dovanos vertė yra besąlyginė. Dovanojimas nereiškia, kad ir kitas turi duoti ką nors mainais ar kaip nors kitaip atsilyginti.

 

Vartotojiškumo nuvertinimas

Siekiant išlaikyti dovanojimo dvasią, mūsų bendruomenė kuria socialinę aplinką, kurioje nebūtų komercinio sponsoriavimo, piniginių sandorių ar reklamos. Esame pasirengę nuo to apsaugoti savo kultūrą. Vartotojiškumą siekiame pakeisti dalyvavimo patirtimi.

 

 

Radikalus savarankiškumas

„Degantis Žmogus“ skatina dalyvius atrasti, naudotis ir pasikliauti savo vidiniais resursais ir pojūčiais bei pasirūpinti išgyvenimu dykumoje.

 

Radikali saviraiška

Radikali saviraiška kyla iš unikalių žmonių talentų. Niekas kitas, kaip tik pats žmogus ar kartu veikianti grupė, negali pasakyti, kas yra saviraiška. Kitiems tai siūloma kaip dovana, o duodantysis turi gerbti gavėjo teises ir laisves.

 

Bendros pastangos

Mūsų bendruomenė vertina bendradarbiavimą ir pagalbą. Stengiamės kurti, pristatyti ir apsaugoti socialinius ryšius, viešas erdves, meno kūrinius ir komunikacijos būdus, kurie skatina tokią sąveiką.

 

Pilietinis atsakingumas

Vertiname pilietinę visuomenę. Bendruomenės nariai, kurie organizuoja tam tikrą veiklą, turi prisiimti atsakomybę už visuomenės gerovę, siekti perduoti pilietinę atsakomybę dalyviams. Jie taip pat privalo prisiimti atsakomybę už įvykių organizavimą ir daryti tai nepažeisdami vietos, valstybės įstatymų.

 

Pėdsakų nepalikimas

Mūsų bendruomenė gerbia aplinką. Esame įsipareigoję nepalikti jokių savo veiklos fizinio buvimo pėdsakų toje vietoje, kur mes renkamės. Pasibaigus įvykius viską sutvarkome ir išvalome, o kada įmanoma – siekiame tą vietą palikti geresnės būklės nei ją radome.

 

Dalyvavimas

Mūsų bendruomenė atsidavusi absoliučiam įsitraukimui. Tikime, kad pokyčiai, nesvarbu – ar asmens, ar visuomenės – gali būti įgyvendinti tik kiekvienam aktyviai įsitraukiant į veiklą. Siekiame ką nors keisti dalyvaudami. Kiekvienas yra kviečiamas veikti ir dalyvauti. Pasaulį tikru paverčiame tik tokias veiksmais, kurie atveria širdį.

 

Betarpiškumas

Tiesioginė patirtis mūsų kultūroje yra kertinis mūsų vertybių akmuo. Siekiame įveikti visus barjerus, iškylančius tarp mūsų ir mūsų vidinių aš, mus supančios realybės, dalyvavimo ir sąlyčio su natūraliu pasauliu, kuris viršija žmogaus jėgas. Jokia idėja negali pakeisti tokios patirties.

 

 

Durininkai:

Arūnas Kazlauskas,  tel. +37068224218, el. p. idejuupe@gmail.com
Monika Vaznonė,  tel. +37067806862,  el. p. monikaklaipeda@gmail.com

DURYS

B1
B2
B3

Šios dienos vardadieniai

B4
B5
B6
B7a1
B7a2
B7a3
B7a4
B7a5
manoMiestas.lt

Redakcija:
mob. (8 691) 44 277
e.p. info@manomiestas.lt